Her er forskellige tekster, jeg har skrevet gennem årene i forskellige sammenhænge

Vejlby ved Århus. Tårn styrter omkuld.

Landsbyen der forsvandt

Steen Busck beretter i denne film om ”Landsbyen der forsvandt”. Den landsby er århusforstaden Vejlby. Steen Busck er tidligere historielektor ved Aarhus Universitet og han kan sin lokalhistorie på fingeren. I filmen skildrer han Vejlbys udvikling helt tilbage fra 1700-tallet og op til i dag. Navnlig udviklingen efter sidste verdensskrig kalder han en skandale.

historiker Steen Busck

Landsbyen der var engang

Engang var Vejlby en mindre landsby ca. 5 kilometer uden for Århus med gårde og dertilhørende jorder. Efterhånden voksede Århus sig større og ind på Vejlby. Op igennem 1900-tallet opstod der en særlig dynamik mellem rigmændene fra det nærvedliggende Risskov og landsbybeboerne fra Vejlby. Der var nemlig opstået et strandsvejsvilla-miljø nede ved stranden ved Risskov fra slutningen af 1800-tallet.

Skandalen om Vejlby og Risskov

De velhavende entreprenører og handelsmænd nede fra stranden (eller Feddet, som det også kaldes) kom efterhånden til at dominere sognerådet, som engang var den toneangivende instans i byplanlægningen i Danmark. Det fik landsbybeoerne fra Vejlby lidt længere inde i landet og oppe ad skrænten snart at føle.

Gadekærret i Vejlby

Gadekæret ved kirken i Vejlby, før sognerådet i Vejlby og Risskov gik amok med forhastet byplanlægning.

Vejlby og Risskov blev nemlig administrativt smeltet sammen i denne periode, og rigmændene endte hurtigt med at komme til at dominere i sognerådet.

Steen Busck fortæller i udsendelsen om de store planer, der var for Vejlby engang. Det skulle være et stort forretnings- og handelscentrum. Da de planer blev sat i værk, blev store dele af landsbyen Vejlby revet ned. Planerne om Vejlby som forretningscentrum blev imidlertid ikke til noget. Men skaden var sket og den levende landsbyhistorie i Vejlby og de fleste af husene, der hørte til, var forsvundet.

Steen Busck og egnsteaterspillene i Vejlby

Steen Busck har gjort sit for at holde liv i historien om det gamle Vejlby. Han har været en af primus motorerne i Vejlby egnsteaterspil, som flere af de gamle landsbybeboere også har været aktive i. Derudover har han skrevet adskillige bøger og artikler om by- og landbyudviklingen i Danmark. Han har selv boet i Vejlby-Risskov i mange år.

I filmen fortæller han også om kvarteret omkring Ellevang Kirke og Jellebakkeskolen i Vejlby-Risskov.

Steen Busck er tidligere lektor ved Historisk Afdeling på Aarhus Universitet samt ved andre universiteter blandt andet på Færøerne og i Grønland.

 • Ide/Interview: Jeannette Cold
 • Kamera/lyd:  Erik Steen Christensen
 • Redigering: Erik Steen Christensen
 • Programansvarlig: Jeannette Cold
 • Ansv. Producent: Helge Svendsen.

Se filmen med Steen Busck om Århus-forstaden Vejlby her. Lavet for Senior TV Østjylland.

Landsbyen der forsvandt from SeniorTV Oestjylland on Vimeo.

Udviklingen i Vejlby – med Steen Buscks egne ord

Steen Busck har været så venlig til brug på denne side at skitsere udviklingen i Vejlby.  Sådan beskriver han selv landsbyens triste skæbne:

Højhusbyggeri i Vejlby

Landsbyen Vejlby blev op gennem 1900-tallet ædt af den store by Aarhus og den forstad Risskov. I 1968 blev det meste af den gamle landsby væltet for at give plads til et kæmpemæssigt Vejlby Center, som aldrig blev til noget.

På landsbyens marker bredte forstadshusene sig, i 1970’erne mest som tæt-lavt byggeri med rækkehuse og meget få etageejendomme. Men efter år 2000 har Aarhus kommunes lokalplaner givet plads for et højhusbyggeri uden lige.

Mod syd og vest er landsbyen forandret til ukendelighed. “Risskov Brynet” hedder et højhuskvarter langs Vejlby Ringvej. Vejlby skole blev revet ned og erstattet af højhuse. Langs Skejbyvej mod vest blev en række lave institutioner som Steinerskolen og Ergoterapeutskolen fjernet for at give plads for etageejendomme, alt sammen betonbyggeri beklædt med murstenstæpper, som enhver kan se ikke er rigtige mursten, og alt sammen boligbyggeri.

Hvor skal de mange mennesker sende deres børn i skole, nu da Vejlby skole ikke længere findes, og hvor skal øjet finde hvile i denne Manhattanagtige stenørken? Hvorfor kunne man ikke fortsætte med et nybyggeri, der som 70’ernes havde landsbyen og landsbysamfundet som forbillede?

Se mine to andre film for Senior TV Østjylland med emner og medvirkende fra Vejlby og Vejlby-Risskov:

Præsten i Vejlby – Jens Ole Henriksen


Portræt af Kjeld Holm – teolog og samfundsdebatør

Alderdommen – det lange liv: udsendelse om Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder

“Alderdommen – afskaf den! Fordi den vil os ikke noget godt. Det er ikke lykkedes at give alderdommen et positivt image. Alle vil gerne blive ældre, men ingen vil blive gamle.”

Knud Ramian og Senior TV ØstjyllandDet er nogle af de skarpe ord, som Knud Ramian bruger til at pille ved vores stereotype opfattelser af, hvad alderdommen er.

“Alderdommen – det lange liv” er en film, som vi har lavet i Senior TV Østjylland i anledning af FUAMs 40-års jubilæum.

FUAM er en forkortelse af Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder. Knud Ramian er formand og medstifter af FUAM.

Se filmen om den fascinerende formand og hans mange spændende visioner for alderdommen i et nutidigt perspektiv.

Foreningens motto er: Gør noget ved din alder. Og det skal man gøre i god tid, siger Knud Ramian. For Alderdommen er noget, der hele tiden udvikler sig. For som Knud Ramian også siger: “Vi skal holde op med at tale om alderdommen. Vi skal tale om det lange liv.”

 • Idé og interview: Jeannette Cold
 • Kamera: Jens Forchhammer, Janus Wejding
 • Redigering: Jens Forchhammer
 • Progamansvarlig: Jeannette Cold
 • Ansvarshavende producent: Ole Mortensen
 • Musik: Simon Forchhammer Thønnings
 • Klip fra videoen: Otium for begyndere
 • Senior TV Østjylland

Alderdommen – det lange liv from SeniorTV Oestjylland on Vimeo.

Alice Steinov

Alice Steinov – læge, pensionist og passionist

Efter 35 erhvervsaktive år som sygehuslæge, lod Alice Steinov sig pensionere i 2013. Denne portrætudsendelse fortæller både om hendes liv som læge og om de terapeutiske behandlingsformer, der optager hende i dag.

Alice Steinov i samtale med Senior TV Østjylland.Den svære samtale

Gennem sin lægegerning fandt Alice Steinov ud af, at det der stod hendes hjerte nærmest var den “svære samtale” – at være lytte-snakke-læge så at sige. Dette giver Alice Steinov eksempler på i udsendelsen, blandt andet fra sin stilling på Hospice Djursland.

Under sin tid som overlæge i Kirkenes i Norge deltog Alice Steinov i et project, der  hed “Sunde Naboer”. Det fungerede som en form for støtte til fattige lande. Projektet førte til flere besøg i Murmansk i Rusland, hvilket Alice Steinov også kommer ind på i udsendelsen.

Alternative behandlingsformer

Sideløbende med lægegerningen har Alice Steinov været frontløber for alternative behandlingsformer som familieterapi, hypnoterapI, akupunktur, kinesiologi og Lifevawe. Som underviser er det energiterapi – kroppens selvhelbredende kræfter – der er Alice Steinovs passion. Seerne får i denne udsendelse anvist flere øvelser fra energiterapien, som ikke mindst seniorer med fordel kan anvende.

 • Idé, interview og tilrettelægelse: Jeannette Cold
 • Kamera: Erik Steen Christensen og Knud Pedersen
 • Lyd: Jytte Brinkner
 • Redigering: Erik Steen Christensen
 • Programansvarlig: Jeannette Cold
 • Ansv. Producent: Ole Mortensen

Se filmen, der er produceret for Senior TV Østylland her:

Læge, pensionist og passionist from SeniorTV Oestjylland on Vimeo.