Foreningen Glæden

Foreningen Glæden – psykisk udviklingshæmmede spreder glæde

Psykisk udviklingshæmmede hjælper og omgås sjældent andre end ligesindet. Men det gør foreningen Glæden noget ved.

Psykisk udviklingshæmmede spreder glæde ved at gøre noget for andre og får selv glæde ved at have frivillige opgaver på eks. plejehjem, være besøgsven, deltage i sang- eller læsegruppe mv. Det styrker deres identitet og livskvalitet.

Glæden er en frivillig social forening. Den er drivkraften bag det store frivillige arbejde, der rummer de voksne psykisk udviklingshæmmende, sent udviklede skadede og sårbare personer samt frivillige støttepersoner og tovholdere i de forskellige aktiviteter.

Foreningen Glæden holder til i Klostergade 37 i Århus. I filmen interviewes blandt andet den daglige leder Jens Kristensen og bestyrelsesformand Hans Nico Christensen. Der er også scener fra Kongsgården, Viby Lokalcenter, hvor aktivitetsleder Nynne Larsen fortæller om de gode erfaringer med at integrere psysisk sårbare i arbejdet med ældrepleje.

  • Tilrettelæggelse: Jeannette Cold.
  • Teknik: Jeppe Søndergaard, Jytte Brikner, Knud Pedersen, Erik Steen Christensen
  • Musik: Caroline Shaw
  • Ansvarlig redaktør: Ole Mortensen

Foreningen Glæden: psykisk udviklingshæmmede spreder glæde. from SeniorTV Oestjylland on Vimeo.